Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt39190/domeenid/www.epiko.ee/htdocs/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Ühistust
Trüki

Tulundusühistu Epiko

TÜ EPIKO on üle-vabariigiline kahetasandiline ühistu, mille juriidilisteks liikmeteks on piirkondlikud (regionaalsed) ühistud ja ettevõtted. EPIKO TÜ liikmete liikmeteks on piimatootjad-farmerid. TÜ EPIKO eesmärkideks on piimatootjate majandustegevuse toetamine ühistegevuse ja teenuste osutamise kaudu. Põhiliseks tegevuseks on tootjatelt toorpiima kokkuostu ja edasimüügi vahendamine. Ühismüügi tulemusel tekkiv mastaabiefekt võimaldab põllumeestel saavutada tugevamat positsiooni hinna-läbirääkimistel, müügimahu kasv tagab nii piimatootjale kui ka tööstustele stabiilsuse arengu võimaluse. TÜ EPIKO on saavutanud ühistöös head tulemused, tagatud on liikmete võrdne kohtlemine ja nende (majandus)huvide kaitse.

Alates asutamisest kuulus TÜ EPIKOsse 11 juriidilist liiget, sh 6 piirkondlikku piimaühistut, 1 mittetulundusühistu, 3 aktsiaseltsi ja 1 osaühing.

2012. a lõpul toimusid liikmeskonnas muutused ja 2013. aasta alguse seisuga oli tulundusühistu liikmeteks Eestimaa Piimatootjate Ühistu (juhatuse liige Märt Riisenberg), TÜ Rakvere Piimaühistu (juhatuse liige Mika Petri Vehmanen), MTÜ Ühispiim (juhatuse liige Mart Lees) ja AS Metsaküla Piim (juhatuse liige Jaan Metsamaa), Saaremaa Piimaühistu (juhatuse liige Mihkel Jürisson). Alates 2016. aastast on Saaremaa PÜ asemel TÜ EPIKO liikmeks FIE Tõnu Luur ja 2017.a. aastast on MTÜ Ühispiima asemel liikmeks FIE Jüri Milvaste Kiigemäe talu (juhatuse liige Jüri Milvaste).

2015.a. esitas TÜ EPIKO taotluse PRIASsse tunnustatud tootjarühma õiguste saamiseks ning 01. septembril  vastav taotlus ka PRIA peadeirektori poolt kinnitati. Koos taotlusega esitati TÜ EPIKO poolt vastav äriplaan, mille põhiliseks eesmärgiks oli tootjate koondamine majanduliku positsiooni parendamiseks piimaturul ning ühenduses sellega ühise suur-piimatööstuse rajamine toojate konkurentsivõime parandamiseks.Alates 2019.a. turustavad ühise lepingu alusel läbi TÜ EPIKO piima 5 ühistut ja tootjat(gruppi): Eestimaa Piimatootjate Ühistu (juhatuse liige Märt Riisenberg), TÜ Rakvere Piimaühistu (nõukogu esimees Alo Altermann), AS Metsaküla Piim (juhatuse liige Jaan Metsamaa) ning Arude Talu (FIE Tõnu Luur) ja FIE Jüri Milvaste Kiigemäe talu (juhatuse liige Jüri Milvaste).

2019. aastal varus TÜ EPIKO oma liikmetelt piima ja müüs edasi tööstustele üle 95 tuh tonni ehk keskmiselt 260 t päevas. 2020.a. varumismahu prognoosiks on 105 000 t piima ehk ligi 300 t päevas.

TÜ EPIKO’l on läbi aegade olnud mitmeid partnereid piima-ostjaid, kuid kindlamad ja usaldusväärsemad suhted on kujunenud FARMI Piimatööstus AS-, ELPA OÜ, Saaremaa Piimatööstus AS-, ESTOVER OÜ-, ja Latvias Piens SIA-ga (Läti).


Lisaks toorpiima varumisele ja edasimüügile on TÜ EPIKO tasandis toimunud ka sisendite ost (söödad, valgulisandid) oma liikmetele, mis tänaseks on koondunud eraldiseisva tulundusühistu Farm-In pädevusse . TÜ EPIKO annab oma liikmeile lühiajalist laenu kevadtöödeks, mis garanteeritakse solidaarselt. Samuti on ühistu turustanud koostöös TERE ASga brändi EESTI PIIM all joogipiima, initseerinud piimakampaania AUS PIIM, samuti organiseerimud koostööprojekti Farmi Piimatööstus ASga joogipiima turustamiseks tähistusega "Eestis toodetud Piim".

TÜ EPIKO on taganud kõigile liikmeile võrdse kohtlemise – kõik liikmed saavad vastavalt piima kvaliteedile ühesugust hinda.

Ühistegelik koostöövorm on võimalus igal üksiktootjal paremini hakkama saada. Ühistegevus on aidanud kaasa piima kokkuostuhindade ühtlustumisele võrreldes EL keskmisega.

TÜ EPIKO esindab ja arendab mudelit, mis koondab esmatasandi tootjaid läbi nende piirkondlike ühistute/ühenduste, on jõudsalt arenenud ning taganud liikmetele piisava turvalisuse oma tegevuse arendamiseks.

Üllas Hunt
Juhatuse liige
TÜ EPIKO


Põhikiri

Laadi alla (pdf, 170KB)


Liikmed

Liikme nimi, registrikood, asukoht

Nõukogu esimees Juhatuse liige Liikmeks vastuvõtmise kuupäev

Eestimaa Piimatootjate Ühistu, 10153354

Vana tn.1, Vändra alev, Vändra alevi vald,
Pärnu maakond, 87701

Märt Riisenberg

Vassili Padumäe
21.11.2008

Rakvere Piimaühistu, 10246653

Mõisa tn 22 Piira küla
Vinni vald Lääne-Virumaa 46607

    Alo Altermann

Priit Putko

13.03.2014
FIE Jüri Milvaste Kiigemäe talu (registrikood 10267796),

 

 

Jüri Milvaste

01.11.2017

Aktsiaselts Metsaküla Piim, 10014380

Kumna küla, Harku vald, Harju maakond, 76614

Jaan Metsamaa
  21.11.2008

FIE TÕNU LUUR

Arude talu, 10214475, Pärivere küla, Are vald, Pärnumaa 

 

Tõnu Luur

30.06.2015