Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Neljapäeval 27. augustil ilmus Maalehe lisalehes "100 AASTAT EESTI METSA- JA PÕLLUMAJANDUST" ülevaade TÜ EPIKOst.

Märt Riisenberg meenutab, et eelmise sajandi lõpus oli tavaline, et iga piimatootja tegeles ise ja ainult oma toodetud piima müügiga. Erinevad piimakriisid on õpetanud piimatootjaid tegema koostööd piima ühise müügi ja ka ümbertöötlemise alal.

„Nii juhtus ka 2008.a. piimahinna languse ajal, mille järgselt piimatootjate lokaalsed ühistud otsustasid koostöövormi täiustada.

Asutati tulundusühistu EPIKO, mis lahtiseletatult tähendab Eesti piimatootjate koostöökogu.

Vaata lisatud fail