Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

"Lehmi oli lahe vaadata. Mängud olid lahedad. Võid oli lahe teha. Mulle meeldis see, et lehmi lüpsti. Siis oli ilus ilm!" (Mario)

" Sain teada lehmadest ja kuidas võid tehti. Lehmi ei tohi ehmatada, muidu nad hakkavad jooksma ja kukuvad, siis läheb jalaluu katki. Lehmad ei taha palava käes olla! (Kristjan)

"Käisime igasugustes lautades. Saime teha võid. Saime vasikatele süüa anda ja saime näha, kuidas lehmi lüpstakse. Mulle ie meeldinud see, et kõik lõppes nii ruttu!" (Kaisa)

 

Need read on väljavõtted Valtu Põhikooli algklasside laste kirjutisest  Kehtna Mõisa OÜ karjalskepäevast, mis toimus 20. mail käesoleval aastal. Kogu kirjutis ise on  kättesaadav SIIT.

Karjalaskepäevad toimusid ka AS Metsaküla PIim farmis (Harjumaaa, 16.05.2014), Kohala Mõis OÜs (Lääne-Virumaa, Rakvere PÜ, 19.05.2014). Üritused olid kavas ka läbi viia Saaremaa PÜs ja Jõgeva Tootjate Liidus, aga erinevail põhjuseil liituvad nimetatud organisatsioonid karjalskepäevadega järgneivail aastail.

Kokkuvõtes oli tagasiside karjalaskepäevadele oli väga positiivne. Väga tänulikud olid pedagoogid, kes pidasid lastega väljasõitu farmi(desse) väga õpetlikuks, kus lapsed said tutvuda tegeliku piimatootmisega. Samuti pälvisid väga suurt tähelepanu Eesti Piimamuuseumi etteasted, milles näidati kuidas toimub piimast või saamine. Lapsed said selles töös kaasa lüüa ja oma “toodangut” ka maitsta.  Suur osa päevade kordaminekul oli Venno Loosaare’l, kes väga oskuslikult muutis argised teemad lastele huvitavaks ja mänguliseks. Väga üllatuslik oli ka lastevanemate rohkus ja huvi kaasaegse piimatootmise vastu, ja farmide külastusega said nad korrigeerida oma ettekujutust tegelikust piimatootmisest.

Karjalaskepäev täitis oma eesmärgi - teadvustada lastele (ka linnainimestele) kaasaegse piimatootmise aspekte ning propageerida maaelu positiivseid aspekte.

TÜ EPIKO kavandab samalaadseid üritusi ka järgnevail aastail.

PILDIGALERII KARJALASKEPÄEVADELT.

 

Osavõtjad koolid ja laste arvud

 

Karjalaskepäevadel osalesid 12. kooli ja lasteaia (vanemate rühmade) lapsed, arvuliselt kokku

368 last ja 27 pedagoogi. 

 

Kõikidel üritustel sisustas pärast päeva tuntud lastesaadete artist Venno Loosaar. Toimusid mängud, viktoriinid karjakasvatuse ja piima teemadel.

 

Reedel, 16. mail AS Metsaküla Piim,  kokku 109 last + 11 saatjat, õpetajat:

Tallinna Mustamäe Gümnaasium 22 last (III klass) 2 saatjat;

Tabasalu Gümnaasium 12 last (IV klass) 2 saatjat;

Pangapealse lasteaed 40 last (vanem rühm) 4 saatjat;

Tallinna Rocca al Mare Kool 24 last (I klass) 2 saatjat

Vääna-Jõesuu Kool 10 last(III klass) 1 saatja

 

Esmaspäeval, 19. mail Rakvere PÜ, kokku u 90 last + 4 saatjat-pedagoogi:

Kohala SF OÜ – Vinni lasteaia viimase aasta rühm (kokku umbes 20 last + saatjad)

Varudi Mõis OÜ – Vasta Põhikooli algklasside klassi lapsed (kokku umbes 20 last + saatjad)

Idavere Mõis OÜ – Haljala lasteaia viimase aasta rühm (kokku umbes 25 last + saatjad)

Roela Suurtalu OÜ – Roela Põhikooli algklasside lapsed (kokku umbes 25 last + saatjad)

 

Teisipäeval, 20. mail Kehtna Mõisa OÜ, kokku lapsi u 169 + 12 saatjat-pedagoogi:

Eidapere Koolist: 22 õpilast + 3 pedagoogi

Kehtna Põhikoolist: 64 õpilast + 5 pedagoogi

Valtu Põhikoolist: 83 õpilast ja 4 pedagoogi

 

Abiline oli Kersti Mäevälja. Osales Maavanem Tiit Leier, vallavanem Indrek Kullam,

Rapla Leader tegelane Jaak Vitsur

 

Koostööpartnerid ja toetajad:

Põllumajandusministeerium,  Eesti Piimamuuseum, MES

TERE AS, AS MAAG Piimatööstus, AS E-Piim, AS Saidafarm, Merriba Oü, De Laval

 
SUUR TÄNU KÕIGILE!