Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Liikmed

Liikme nimi, registrikood, asukoht

Nõukogu esimees Juhatuse liige Liikmeks vastuvõtmise kuupäev

Eestimaa Piimatootjate Ühistu, 10153354

Vana tn.1, Vändra alev, Vändra alevi vald,
Pärnu maakond, 87701

Märt Riisenberg

Vassili Padumäe
21.11.2008

Rakvere Piimaühistu, 10246653

Mõisa tn 22 Piira küla
Vinni vald Lääne-Virumaa 46607

    Alo Altermann

Priit Putko

13.03.2014
FIE Jüri Milvaste Kiigemäe talu (registrikood 10267796),

 

 

Jüri Milvaste

01.11.2017

Aktsiaselts Metsaküla Piim, 10014380

Kumna küla, Harku vald, Harju maakond, 76614

Jaan Metsamaa
  21.11.2008

FIE TÕNU LUUR

Arude talu, 10214475, Pärivere küla, Are vald, Pärnumaa 

 

Tõnu Luur

30.06.2015