Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Kokkuvõte: Global Dairy Trade (DGT) viimase oksjoni 21.02.2017 koondindeks langes  -3,2%, mis tulenes eeskätt petipulbri hinna järsust langusest. Olulisemate piimakaupade osas muutused marginaalsed. Euroopa turgudel ja USA-s või hind tõusul, lõssipulbri ja juustu hinnad languses. SPOT piim (Holland) 15.02.2017 seisuga 322,5 €/t.

EL28 piimatoodang kerges langustrendis, sama ka Okeaanias. Lõssipulbri (interventsiooni) laomaht EL-s (419 364 t seisuga 31.12.2016) pole oluliselt vähenenud. Piima kokkuostu hind nii Balti turul kui ka Euroopas märtsi kuus (ja ka eelnevatel kevadkuudel) tõenäoliselt langeb. Siiski ei ole praegu alust suureks ja pikaajaliseks hinnalanguseks ning prognoositavalt jääb Eestis piima kokkuostu keskmine hind 2017.a. oluliselt kõrgemaks võrreldes 2016.aastaga. Hetkeseisuga Statistikaameti andmetel on piima keskmiste kokkuostuhindade - jaanuar 2016 vs jaanuar 2017 - vahe 92,32 €/t (jaanuar 2016 - 234,29 €/t, jaanuar 2017 - 326,61 €/t). Olulisemateks momentideks siinjuures on tugeva ekspordi jätkumine, teisalt piimatoodangu stabiliseerumine.

Vähenenud on piimalehmade arv (EL-s perioodil 2005-2015 -6,5%, piimalehmade arv 2015 - 23 364). Suuresti on piimalehmade arv vähenenud Leedus ja Lätis, vastavalt (perioodis 2005-2015) -27,9% ja -12,3%. EL28 liikmesriigi keskmine piimatoodang lehma kohta 6859 t, Leedus vastavalt 7734 t ja Lätis 7048 t (Eestis 8767 t, kõik 2015.a. andmed).

 

1.GLOBAL DAIRY FRADE (GDT ) 21.02.2017 oksjoni koondindeks väikeses languses, mis põhjustatud põhiliselt petipulbri nõudluse vähenemisest, põhitoodete - lõssipulber, juust, piimapulber - hinnalangused marginaalsemad, või hind paranes, vt GDT hinnatrendide graafika ja tabelid allpool.

Graafik 1:GDT oksjoni 21.02.2017 koondindeksi trendid

 

Tabel 1: GDT oksjoni 21.02.2017 pakkumuste tulemused

Graafik 2: GDT oksjoni 21.02.2017 põhiliste kaupade (piimapulber-WMP, lõssipulber SMP, või rasv AMF ja nende keskmiste) hinnatrendid

 
 
 

2. ÜLEVAADE olulisematest hinnatrendidest Euroopas ja USA-s

 

Kauba nimetus

Regioon/Riik

Kuupäev

Hind €/t

Võrreldes eelmise nädala hinnaga    +/-%

VÕI, 82%

Holland

22.02.2017

4 050

+1,25

VÕI, 82%

Saksa, Hannover

22.02.2017

4000-4200

+1,23

VÕI, Grade AA =>80%

USA, Chicago

17.02.2017

4 465

+3,00

RÕÕSK KOOR, 40%

Itaalia, Milaano

20.02.2017

1 940

+3,19

EDAM, 40%, plokk

Saksa, Hannover

22.02.2017

2950-3200

-1,60

GOUDA, 45-48%

Saksa, Hannover

22.02.2017

2950-3200

-1,60

CHEDDAR

EL28 keskm

12.02.2017

3 309

+0,01

LÕSSIPULBER, ADPI-Extra

Holland

22.02.2017

1 920

-1,54

LÕSSIPULBER, ADPI-Extra

Saksa, Hannover

22.02.2017

1870-2000

-3,01

LÕSSIPULBER (non-fat dry milk)

USA

17.02.2017

1966-2070

-1,64

SPOT-piim

Holland

15.02.2017

322,5

+3,20

 

3. PIIMA TOOTMINE: EL28 jaanuar-detsember 2016 +0,4%  võrreldes sama perioodiga 2015.a., üldtrend on vähenemise suunas. Kokku varuti 2016.a. EL piima 153 224 tuh t. Austraalia piimatoodang sessoonil juuli-detsember  2016 vähem 8,5% (piimatoodang kokku 2015/2016 - 9 829 mln t), Uus-Meremaal samal sessoonil vähem 3% (piimatoodang kokku 2015/2016 - 21 568 mln t). Eestis varuti piima jaanuaris 2017.a. 59,1 tuh t piima (2016.a. jaanuaris 60,7 tuh t).

 

 

Graafik 3: EL28 piima kokkuost jaanuar-detsember 2016 võrreldes eelmiste perioodidega

Graafik 4: EL piima kokkuost alates 2007.a. 

 

Graafik 5: Piima tootmine Okeaanias - perioodil juuli-detsember 2016-2017 toimus vähenemine võrreldes eelmise  perioodiga: Austraalias -8,5%, Uus-Meremaal -3%.

 

4. LÕSSIPULBRI (SMP) laovarud (interventsioonilaod) olid EL28-s 31.12.2017 seisuga olid 419 365 t. Kõrgeim varu oli septembris - 430 269 t. USA-s 2016 aasta lõpuga laos 103 592 t.

Graafik 6: EL28 ja USA lõssipulbri interventsiooniladude seisud.

5. EL28 PIIMATOODETE EKSPORT 2016 on kasvanud. Oluliselt on suurenenud või (sh võiõli) ja juustu eksport: 219 tuh t (+19% vs 2015) ja 800 tuh t (+11% vs 2015). Vähenenud on lõssipulbri ja piimapulbri väljamüügid. Põhiline ostja on Hiina, kus EL28 (ekspordi)turuosa on ca 70%.

 

Graafik 7: Hiina import, sh import El-st 2016 ja võrdlus 2015/2016

 

Graafik 8: EL28 eksport ja kolm põhilist ekspordimaad

 

 

Allikad: GDT-Fonterra, CLAL, Zuivel, MMO