Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Maaseoduntulevaisuus, 2. aprill 2014

Piimaühistu Arla Foods kavatseb ühineda Euroopa piimandusettevõttega EGM Walhorn. Juhatused on ettevõtete esinduskogude jaoks koostanud ühinemiskava.

 

 

Piimaühistu Arla Foods kavatseb ühineda Euroopa piimandusettevõttega EGM Walhorn. Juhatused on ettevõtete esinduskogude jaoks koostanud ühinemiskava.

 

Kui ettevõtete esinduskogud ja konkurentsiamet projekti heaks kiidavad, toimub ühinemine juulikuu lõpus.

Arla hinnangul on jõudude ühendamine EGM-ga tähtis samm kasvueesmärkide täitmise suunas.

EGM tootjad liituvad Arlaga ühistuna, mitte otseste tootjatest liikmetena.

Arla Ingmani hankejuht Sami Kilpeläinen jutustab, et ühinemine tugevdab Arla kui tootmisühistu seisundit Kesk-Euroopas.

„EGM on kahe aasta kestel juba viies ühistu, mis kavatseb liituda Arla ühendusega.“

Nagu räägib Kilpeläinen, on ühinemise keskmes Arla soov ja siht kindlustada omanike saadavat tootjahinda Euroopas, mis suurendab väiksemate ühistute huvi Arlaga liituda.

Arla Foods on Rootsi, Taani, Saksamaa, Belgia, Luksemburgi ja Suurbritannia põllumajandustootjatele kuuluv piimaühistu, mis on oma valdkonnas suuruselt maailma kuues. Arla töötles mullu 12 700 miljonit kilo piima.

Soomes tegutsev Arla Ingman kuulub kontserni Arla Foods.

EGM Walhorni omanikud on Belgia, Saksamaa ja Hollandi põllumajandustootjad. EGM töötleb aastas umbes 550 miljonit kilo piima.

 

Ühinemine Soome turgu ei mõjuta

EGM on keskendunud peamiselt piimapulbri- ja kõrgkuumutatud toodete ekspordile ning selline toodang Soome turgude suunas mõju ei avalda, tõdeb Kilpeläinen.

Soome tootjad ei kuulu Arla Foodsi omanike hulka, kuid head turuperspektiivid on Kilpeläineni väitel ka Soome piimatootjale eeliseks.

„Ühinemine tugevdab Arla seisundit Euroopa ja globaalsetel turgudel.“

Maailmaturg on piima osas Kilpeläineni sõnutsi kuni kevadeni toiminud eksporti soosivalt.

Ühinemise tulemusel suureneva piimapulbri tootmisjõudlusega vastatakse nõudluse kasvule arenevatel turgudel, nt Venemaal, Hiinas ja Aafrikas.

„See on kahtlemata ühinemise positiivne külg,“ räägib Kilpeläinen.

Arla on investeerinud piimapulbri tootmisesse Saksamaal ka juba varem.

Nii on ühtlasi astutud samme piimakvoodisüsteemi lõpetamise ja võimaliku piimatootmise kasvu puhuks.

„Prognoosid näitavad piimatoodangu kasvu Euroopas, kui kvoodisüsteem lõpetatakse,“ seletab Kilpeläinen.

 

Arla finantsasjad on korras

Arla maksab tootjatele Euroopas lisatasusid ja juurdemakseid arvesse võttes üle 45 sendi liitrist.

Tootjahind Euroopas on tugevalt kasvanud.

Suuri muutusi ei ole ette näha.

„Põud või hiline kevad võib hindu muuta, kuid aprillikuu kestel püsib Arla hind stabiilsena,“ jutustab Kilpeläinen.

Arla Ingmani koostöömeiereide normaalpiima üldine arveldushind Soomes jäi eelmisel aastal pisut alla 48 sendi. Tootjahind ületab Soome keskmise rasvasisaldusega piima keskmist hinda 1,4 senti.

 

JUKKA LEHTINEN