Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Fonterra oksjoni piimatoodete hinnalangus peatumas!

Alates veebruari lõpu oksjonitest on piimatoodete hinnad langenud, kui nüüd näib langus peatumas.

Vaata lähemalt GDT

Peatumas on ka vabalt kaubeldava nn SPOT piima hindade langus.

SPOT piima hindade langus on selgelt aeglustunud (Itaalia) või isegi peatunud (Holland) ning on 5.05.2014 seisuga vastavalt 37,50 ja 30,00 €/100kg-le. SPOT piima hinnad, vaatamata järsule ja kiirele langusele ei ole länud allpoole 2012 hinnataset:

Vaata pdf

Oluliselt rohkem on hinnalangus puudutanud SPOT lõssi hinda (põhiliselt Saksamaalt), mille hind Itaalia (Lodi ja Verona) oksionitel on langenud alla 2012 taset:

Vaata CLAL