Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Ülevaade - piimakaupade hinnad.

Hetkel on märgata piimakaupade hindade languse “rahunemist”, Euroopas on hinnatrendid pigem positiivsed.

Kui võtta aluseks Euroopa piimatoodete kaupade hinnatasemed (Kemten, Saksa), siis ka miinimum hinnatasemete juures oleksid hetke toorpiima kokkuostuhinnad u 350 €/t.

 

 

 

 

 

 

 

 

Või ja lõssipulbri hinnad kerges tõusus.

Või hind Euroopas kerges tõusus (+0,44% 4.06 oksjonil võreldes 28.05 oksjoniga) . Lõsiipulbri (toiduks, ADPI extra) keskmine hind (2880 €/t)  4.06 oksjonil +0,35% kõrgem võrreldes nädala taguse oksjoniga. Täispiimapulbri nõudlus ebajärlekindel, hind 3300-3420 €/t. 

 

Okeaanias lõssipulber väikeses languses: 6.07.2014 pakkumised - 2635/3022 €/t. Võrreldes kahenädala taguse hinnatasemega langus -1,81%. Või (82%) Okeaanias samuti languses - 6.06.2014 pakkumisel maks. hind 3169 €/t (-0,54% võrreldes eelmise eelmise pakkumisega).

 

Juustu hind jätkuvalt languses.

Võrreldes kahe kuu tasguse seisuga, hind kukkunud aasta algusest ca 26 % (Edam, 45% rasva, plokk, Kempteni, Saksa): 

 

kolmapäev,    4 Jun 2014  2.800 - 2.900, keskmine 2850 €/t

vrd 

kolmapäev, 2 Apr 2014  3.450 - 3.600, keskmine 3525 €/t

vrd

aasta alguses, 5.01.2014 - 3830 €/t

 

SPOT toorpiima hinnad tõusul: 

Holland: stabiilne alates pärast järsku tõusu 14. mail,  350 €/t. Hind püsinud kuni 28.05 oksjonini. Värskemad andmed puuduvad.

 

Verona (Itaalia) 9.06.2014 oksjoni hind taas tõusul - 381,5/391,8  €/t, keskmine 386,65 €/t!

Alates 19.05, kui SPOT toorpiima hind pöördus tõusule, keskmine hind suurenenud ca 15 %!

 

Lodi (Itaalia): 9.06.2014 oksjoni hind taas tõusul - 402,1/412,4 €/t, keskmine 407,3 €/t. Suurenemine võrreldes kahe-nädala taguse oksjoniga - 6,04%!

 

 

 

Kokkuvõttes: hetkel on märgata piimakaupade hindade languse “rahunemist”, Euroopas on hinnatrendid pigem positiivsed.

 

Kui võtta aluseks Euroopa piimatoodete kaupade hinnatasemed (Kemten, Saksa), siis ka miinimum hinnatasemete juures oleksid hetke toorpiima kokkuostuhinnad u 350 €/t:

 

TOORPIIMA HINNA KALKULAATOR

9.06.2014                                                              Germany, Hannover Kempten

 

 

Või 82%, 25 kg plokk, (€/t)

3380

SMP, toiduks, ADPI exstra, (€/t)

2820

SMP, söödaks (€/t)

2550

SMP keskmine (€/t)

2685

 

 

Teoreetiline hind toorpiimale (€/t)

349,45

 

 

Või, 82% väljatulek (kg)*  48,78

 

LõssiPULBRI väljatulek (kg)*  85,71

 

Lõssi 1kg pulbrile 10,5 l

 

 

 

PS! Hinnad miinimum taseme järgi!

 

 

Pdf fail 9.06.2014 piimakaupade hinnad allalaadimiseks.