Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Euroopa Liidu lehmapiima kogumine kasvas 2014. a juunis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4,3%. 2014. aasta esimese kuue kuu kumulatiivne tarne oli 5,1% suurem kui 2013. Euroopa Liidu kaalutud keskmine piima tootjahind langes 2014. aasta juunis 0,2% 37,65 sendi tasemele kilogrammi kohta, mis on 5,6% kõrgem kui 2013. aasta juunis. 

 

 

 

 

 

 

Piimaturu olukord 2014. a august (seisuga 29.08.2014)

Euroopa Komisjon

o Euroopa Liidu lehmapiima kogumine kasvas 2014. a juunis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4,3%. 2014. aasta esimese kuue kuu kumulatiivne tarne oli 5,1% suurem kui 2013. aastal. Piimast toodetakse 16,7% rohkem täispiimapulbrit, 9,6% rohkem lõssipulbrit, 3,0% rohkem võid, 2,2% rohkem koort ja 0,4% rohkem juustu. Hapendatud piima (-4,2%), joogipiima (-1,8%) ja kontsentreeritud piima (-0,9%) näitajad olid negatiivsed.

o Euroopa Liidu kaalutud keskmine piima tootjahind langes 2014. aasta juunis 0,2% 37,65 sendi tasemele kilogrammi kohta, mis on 5,6% kõrgem kui 2013. aasta juunis.

o Hinnad piima hulgimüügi turgudel on viimastel nädalatel langenud. Itaalias langes piima hulgimüügi hind 28. nädalal järsult (-5%, kuni 40,5 sendini/kg) ja stabiliseerus siis 30. ja 32. nädalal 39,5 sendi/kg tasemel, mis on 17% madalam kui eelmisel aastal. Hollandis tõusis piima hulgimüügi hind 31. nädalal kõige kõrgemale tasemele (40,5 senti/kg), kuid langes siis 14% 35 sendi/kg tasemele.

o Euroopa Liidu keskmised piimatoodete hinnad üldiselt langesid eelmises kuus, seda eriti piimapulbrite osas. Täispiima- ja lõssipulbrite hinnad langesid vastavalt 14% ja 13% ning vadakupulbri hind langes 9%. Võihinnad langesid 5% ja Cheddari juustu hind langes 1,5%.

o Maailmaturul muutusid USA dollarites väljendatud hinnad Euroopa Liidus ja Okeaanias viimasel kahel nädalal allapoole suunas. ELis nägi suurimat langust lõssipulber (-3,5%), samal ajal kui või ja täispiimapulbri hinnad langesid 1,7%. Okeaania on kõige suuremate langustega piirkond, kus täispiimapulbri hind langes kahekohalise numbri võrra (-11,4%) ja ka teiste toodete puhul oli näha olulist langust (6% juures). Ameerika Ühendriikides langes oluliselt ainult lõssipulbri hind (-7,3%), ülejäänud toodete hinnad on üldiselt tõusnud, eriti või hind (+5,5%). Okeaania on nüüd või, täispiimapulbri ja Cheddari juustu puhul kõige konkurentsirikkam piirkond ning USA lõssipulber on jälle kõige odavam. Cheddari juustu puhul on kõige kallim ekspordipiirkond Euroopa Liit.

o Euroopa Liidu ekspordid ületasid 2014. aasta esimesel kuuel kuul eelmise aasta tasemeid enamike piimatoodete puhul, välja arvatud juustu puhul, mis langes 1,0%. Lõssipulber, või/võiõli ja täispiimapulber on seni 2014. aastal olnud kõige dünaamilised tooted.

o Euroopa Liidu või eksport Venemaale kasvas 2014. aasta esimese kuue kuuga 33%, samal ajal kui juustu eksport langes 11%. Alžeeria on olnud ELi piimapulbritele põhiline ekspordiriik, olles kasvatanud eelmise aasta tarnemahtusid enam kui poole võrra. Hiina ja Indoneesia on Euroopa lõssipulbrile samuti väga dünaamilised importijad.

o 6. augustil teatatudVenemaa impordikeelust kõige enam mõjutatud piimatooted on juust (257 000 tonni või 33% Euroopa Liidu juustu koguekspordist) ja või (37 000 või 28% Euroopa Liidu või koguekspordist). Keelatud piimatooted moodustavad umbes 1,5% Euroopa piima kogutootmisest piimaekvivalendina.

o 2014. aasta esimesel kuuel kuul kasvatas Uus-Meremaa oma või ja täispiimapulbri eksporti, langetades samal ajal lõssipulbri ja juustu eksporti. Samal perioodil kasvatas USA märgatavalt oma või, lõssipulbri ja juustu eksporti.

o Nõudluse osas on Hiina endiselt globaalse kaubanduse peamine liider, kasvatades kõikide põhipiimatoodete importi, kuigi eriti piimapulbrite suhtes on näha mõningaid aeglustumise märke. Venemaa kasvatas oma või importi 28%, kuid juustu impordi näitajad jäävad 5% alla eelmise aasta taseme. Ka Jaapan vähendas oma juustu importi 3% võrra, kuid jääb maailmas endiselt peamiseks juustuimportijaks.

o Uus-Meremaa piimatootmine kasvas 2014. aasta esimesel kuuel kuul võrreldes 2013. aastaga 16,3%. Uue 2014-2015 hooaja (2014. a juuni kuni 2015. a mai) esimesel kuul olid piimatootmise näitajad 2012-2013 tasemest 11,5% kõrgemad. 2014. a mais oli Uus-Meremaal dokumenteeritud piimahind 40,46 senti/kg.

o Austraalia piima kogutootmine kuni 2014. a juunini kasvas võrreldes 2013. a sama perioodiga 5,0%. 2013-2014 hooaeg (2013. a juuli kuni 2014. a juuni) lõppes võrreldes eelmise hooaja näitajatega 0,4% piimatootmise kasvuga.

o 2014. aasta esimesel seitsmel kuul kasvas piimatootmine Ameerika Ühendriikides 1,7%. USDA ennustab 2014. aastaks 2,4% suurust piimatootmise kasvu. Ennustatud kogupiima hind tõsteti 2014. aastaks 23,55 USA dollarilt 23,75 USA dollarini ühe ameerika tsentneri kohta (38,8 sendilt/kg 39,1 sendini/kg, ECB vahetuskurss 11. augusti 2014. a seisuga). 2014. aasta mais dokumenteeriti USA piimahinnaks 40,49 senti/kg.

 
Graafik: piimatoodete hinnadünaamika