Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Fonterra 18. märtsi 2014 piima-kaupade oksjoni tulemused
Oksjoni indkes  (GDT index) jätkas langusega ja võrreldes eelmise oksjoniga (4. märts 2014) kukkus 5,2 %%.Või hind langes -4,4%, juust -4,1%, täispiimapulber -5,8%, lõssipulber -1,7%.
Vaata täpsemalt GDT kodulehelt

Valio OY kontserni käive ja kasum kasvas 2013.a.

Valio kontserni käive oli 2013. aasta 2 029 mln €, mis oli 2,6 % suurem üleelmise aasta tulemusest.
Farmeritele (=liikmetele) tasuti toorpiima eest kokku keskmiselt 47,5 €s/kg, sh järeltulu oli 2,5 €s/kg-le.
Piimatootjaid liikmeid on Valio's 7 500, kes tarnisid 2013.a. kokku 1 888 mln l toorpiima.
 
Valio OY on 18. Soome piimaühistu omanduses.
Valiol on välisriikides 8 tütarfirmat, neist 2 Eestis: Valio Eesti Ja Võru Juust.
 

 

Fonterra 4. märtsi 2014 piima-kaupade oksjoni tulemused.
Märsti alguse 4.03.2014 oksjoni indeks (GDT index) langes võrreldes eelmise 
oksjoniga (18. veebruar 2014)  4%.Suurima hinnalanguse tegid läbi
võipiima pulber (-5,8%, 4 792 USD/t) ja täispiimapulber (-5,7%,  hind 4 703 USD/t).
Lõssipulbri hind langes 3,9 % (hind 4 658 USD/t). 
Vaata täpsemalt GDT kodulehelt

 

 

26. veebruari SPOT hind langes võrreldes eelmise nädala hinnaga 2,6% vastavalt 38-lt €/s  kg
kohta  37 €s-ni kg-ni.Võrreldes 01.01.2014 seisuga on SPOT piimahind enam-vähem
samal tasemel (37.50 €s/kg).

 

Märkus: 
Spot on seostud Hollandi ettevõtjate(tööstuste) piimaturuga. Kauplemise maht on enam-vähem 10% (sõltuvalt hooajast) Hollandi piimatootmisest. Ülejäänud kogus müüakse otse Hollandi ühistute poolt.