Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

CLAL: 3.12.2019 Fonterra GDT-oksjoni tulemuseks oli üldise indeksi langus 0,5% võrra - see on karm tulemus, kui enamik analüütikuid oli pärast viit järjestikust tõusu ennustanud, avaldades Fonterrale väljamaksete suurendamiseks survet. WMP indeks tõusis keskmise hinnaga 3 331 dollarit tonni kohta 0,1% ja lõssipulber tõusis 1,9%, tõustes 3,068 dollaril tonni kohta, mis on uus 5-aastane rekord. Cheddar kasvas 3,797 dollari juures 2,7%, laabikaseiin kasvas 5,6% (8,047 dollarit / t) ja BMP kasvas 1,6% võrreldes kuu ajaga, 2846 dollaril / t. AMF langes 5,1% ja oli 4840 dollarit tonni kohta ning võiindeks langes 4,9% 3 383 dollarini tonni kohta. Laktoosiindeksit ei avalikustatud, kuid keskmine hind oli 779 dollarit tonni kohta. Kokku müüdi 36 258 t toodet.

__________________________________________________________________________________