Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Alates septembri 2020 algusest on Fonterra oksjonil tõusnud piimatoodet komplekshinnad (GDT). 15. september 2020 tõusis piimatoodete komplekshind võrreldes kuu alguse vastava näitajaga 3,6%.

Alates viimasest suuremast GDT langusest - 4. august 2020, -5,1% - on piimatoodete komplekshindade langustrend aeglustunud ja alates 15. septembrist pöördunud tõusule. Selle trendi taga võib näha jõuluperioodi müügi survet.

 

 

 

Kõige enam on suurenenud lõssipulbri (SMP) hind (5 müügipakkumise keskmine) võrreldes eelmise 4.09 oksjoniga - 9,1%. Suure tõusu on teinud ka juustu hind (Cheddar) - 7,8%.

 

Siiski jääb keskmine GDT maha aasta taguse tulemusega võrreldes -3,8%.

 

Kui Fonterra oksjonil 15.09 või (82%) hind on langenud, siis Saksa Hannoveri oksjoni tulemused või osas paranevad., samuti on tugev lõssipulbi kauplemise hind - 2130..2270 €/t, kasv eelmise (9.09) oksjoniga +1,15% (vt tabelid allpool).

 

 

Loodetavasti kandub positiivne hinnatrend ka toorpiima, sh baltikumis ja Eestis. Siinsetele tootjatele oleks see väga oodatud, kuna keskmine toorpiima hind on siiski madal, vaatamata juulis toimunud mõningasele tõusule: 274,7 €/t -lt juunis - 277,09 €/t juulis), vaata ka Eesti ja EU28 piimahindade võrdlusgraafikut allpool.