Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Eesti piimaühistud asutasid ühisettevõtte MilkEst AS, et rajada tipptehnoloogiaga piimatööstus ning hakata valmistama ekspordiks mõeldud juustu, võid ja pulbreid ning mis aitaks korrastada Eesti piimaturgu.

Lorcan Allen, 

Vietnami ja Tai ettevõtted on Venemaa piimandussektorisse otseinvesteeringuid teinud ja aitavad Venemaal taastada piimatoodete importi pärast seda, kui see 2014. aastal läänest tulevatele toiduainetele sisseveo keelu kehtestas.

Coop toob uuest nädalast üle Eesti müügile Ausa Piima, mille iga müüdud liitri pealt makstakse farmeritele täiendavalt kümme senti selleks, et Eesti piimatootjad ei peaks piima müüma alla omahinna.

Coop juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul on Ausa Piima näol tegemist Eesti esimese fair trade tootega, mille kaudu on tarbijatel reaalselt võimalik kaasa aidata Eesti piimafarmide säilimisele. „Oleme koostöös EPIKO 75 piimafarmi ning Farmi piimatööstusega leidnud võimaluse sektorit aidata ning selle koostöö fair trade põhimõttel ka tööle saanud,“ lisas Vihand. Sisuliselt tähendab see Vihandi sõnul, et nii kaupmees kui ka piimatöötleja on loobunud oma kasumlikkusest ning tarbijatel on võimalik anda oma lisapanus selleks, et vajalikud kümme senti liitri kohta farmeritele jõuaksid.

Äripäeva vahelehes Põllumajandus (jaanuar 2015, nr 1/16) ilmus artikkel, milles viidatakse Soome Põllumajanduse ja Thenoloogia Instituudi MTT analüüsile, mis nätavat, et Eesti piimatootmine on Euroopa Liidu tulusaim: keskmine tulususkoefitsent El-s 0,65, Eestis vastavalt 1,56! Eestimaa piimatootjate-farmerite hinnangul on tegemist eksitava infoga, mis ei vasta tegelikkusele. Täpsema ja põhjaliku selgituse on koostanud Marju Aamisepp (Jäneda Maamajanduse Infokeskus)

Loe lähemalt SIIT!

Pressiteade, European Milk Board, Brüssel, 11.12.2014

Euroopa piimatootjad nõuavad, et ELi poliitikud reguleeriksid piimatootmist vastavalt turu nõudlusele!

Saksamaa kantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president François Hollande, ELi põllumajandusvolinik Phil Hogan: Euroopa juhid on kaelast saati piima sees ja neid ähvardab sellesse uppumine. Euroopa Piimanõukogu (EMB) edastas selge sõnumi, korraldades täna Euroopa Komisjoni hoone ees dramaatilise meeleavalduse, mille käigus tekitati tänavale piimajärv. Piimafarmerid üle kogu ELi kogunesid Brüsselisse, et hoiatada poliitikuid piimaturgu ähvardava uue katastroofi eest. „Kui kiiresti mingeid meetmeid kasutusele ei võeta, tabab Euroopa piimatootjaid suur langus”, hoiatas EMB president Romuald Schaber. „Me tahame hoiatada ja oleme avatud dialoogile. Kui komisjon meie nõudmisi ei rahulda, korraldame järgnevate kuude jooksul mitmeid mastaapseid meeleavaldusi,” lausus EMB juhatuse liige Erwin Schöpges.