Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Ürituse "Karjalaskepäev" korraldab tulundusühistu Eestimaa Piimatootjad (EPIKO TÜ) mai kuu jooksul erinevates

Eestimaa maakohtades alg- ja põhikooliõpilastele, mille motoks on "Piim ei tule poest".

Üldeesmärgiks karjamajanduse ja piimatoodete tegemise tutvustamine alg- ja põhikooli noortele.

 

GDT 5. mai piimatoodeteoksjonil hinnalangus peatumas!

Alates veebruari lõpu oksionitest on piimatoodete hinnad langenud, kui nüüd näib langus peatumas:

Vaata lähemalt Piimauudiste alt!

Maaseuduntulevaisuus, 31.märts 2014

BRÜSSEL (MT)

 

Neljandik ELi kodanikest peab põllumajandustoetusi liiga madalaks.

Esmaspäeval 10. märtsil, avaldatud eurobaromeetri uuringu põhjal soovitakse enim toetusi tõsta Lätis, Rumeenias ja Hispaanias, kus peaaegu iga teine elanik peab ELi toetuste praegust taset liiga madalaks.

45 protsenti ELi kodanikest peab põllumajandustoetuste taset sobivaks ja 13 protsenti liiga kõrgeks.

Soomlased suhtuvad toetustesse pisut kriitilisemalt kui ELi kodanikud keskmiselt.

15 protsenti soomlastest peavad toetusi liiga kõrgeks, 56 protsenti sobivaks ja 19 protsenti liiga madalaks.

Kõige negatiivsemalt suhtutakse põllumajandustoetustesse Taanis, Hollandis ja Rootsis.

 

 

Maaseuduntulevaisuus, 28.märts 2014

 

Pärast kaheaastast langemist hakkas põllumaa hind eelmisel aastal taas kiiresti tõusma. Hektari keskmine hind ületas esimest korda 8000 eurot.

 

09. märts 2014, Äripäev

Venemaa veterinaar- ja fütosanitaarjärelevalveamet Rosselhoznadzor lubas alates reedest taas kolme Eesti toidutootja kauba impordi Venemaale.

Eesti Veterinaar- ja toiduameti jaanuari lõpus teele saadetud raporti analüüsi järel avati 7. märtsist kahe Eesti kalatootja DGM Shipping ja Eesti Traalpüügi ühistu ning piimatööstuse Tere kauba import Venemaale. Ülejäänud üheksale ettevõttele impordipiirang esialgu säilis.