Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

DAIRY INDUSTRY NEWSLETTER, 6.12.2019

USA on kehtestanud 100-protsendise tariifi Prantsuse juustule nende kaupade nimekirjas, mille USA kaubandusesindaja (USTR) on välja lasknud ja mille tariifid on suunatud. Need viimased tariifid on kättemaksuks prantslaste kolimisele selle nädala alguses digifirmade maksustamiseks. See loetelu hõlmab 63 tariifide alamrubriiki kuni 100% määraga, kaubandusväärtusega 2,2 mld eurot. Ligikaudu 27 rubriigist on piimatooted, enamik neist juustud, sealhulgas Roquefort, Gruyère ja Parmesan. 2. detsembril avaldatud avalduses ütles USTR Robert Lighthizer, et Washington on keskendunud "ELi liikmesriikide kasvava protektsionismi tõkestamisele". Itaalia, Austria ja Türgi võivad sarnaseid samme astuda, teatas AgraFacts.

___________________________________________________________________________________

DAIRY INDUSTRY NEWSLETTER, 6.12.2019

Carbery Group on taganud 35 miljoni euro suuruse laenu Euroopa Investeerimispangalt 78 miljoni euro suuruse Mozzarella tehase ehitamiseks Ballineenis, mille plaanid tehti teatavaks veebruaris. 12-aastase laenu osas lepiti ametlikult kokku sel nädalal ja see on esimene EIP otsene toetus investeeringutele Iiri ühistu sektorisse 45-aastaselt ning Iiri esimene investeering EIP eelmisel aastal käivitatud 400 miljoni euro suuruse põllumajanduse ja biomajanduse rahastamisprogrammi raames, mille tagatis on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond. Carbery hangib rahastamist ka AIB-st, Bank of Irelandist ja Rabobankist.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Uus-Meremaa Primaarsektori Ministeeriumi prognooside kohaselt kasvavad piimasektori tulud hüppeliselt juba 2017 ning jätkavad olulist suurenemist ka järgnevatel aastatel. Põhjuseks on maailmaturgude stabiliseerumine, nõudluse kasv piimatoodete, eriti piimarasva ja - valgu järele. Piimasektori tulude kasv toob kaasa ka tootmismahtude suurenemise.

(Brüssel, 18.04.2017) Saksamaa Põllumajanduse ja Põllumajandussotsioloogia Büroo (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL) poolt läbi viidud piima tootmiskulude uuringu viimaste tulemuste põhjal kattis 2017. aasta jaanuaris keskmine 33,76-sendine piimakilo hind vaid 77 protsenti tootmiskuludest (43,74 senti). Uuringus, mis tellitakse Euroopa Piimanõukogu (EMB) ja MEG Milch Boardi ühisprojektina, arvutatakse Saksamaa piimatootmise jooksvad kulud Euroopa Liidu näitajatest ja avaldatakse need kord kvartalis.

Amy Forde,  AGRILAND, www.agriland.ie

28. veebruar 2017

 

Saudi Araabias Riyadhis asuvas Al Badiah lüpsifarmis (mis on üks Almarai kuuest superfarmist) lüpstakse päevas 22 500 lehma.

Agriland külastas farmi Lahemaade äridelegatsiooni raames, mida juhtis põllumajandusminister Michael Creed.